Thursday, December 13, 2007

1996. urtean Plazandreok-ek Donostiako Hiri Debekatuaren Mapa argitaratu zuen, non emakumezkoek gatazkatsuak eta irisgarritasunean zailtasunak zituzten lekuetaz iritziak azaldu zituzten. Hamar urteren buruan ugariak dira udalerrian egin diren hobekuntzak, baina hala eta guztiz ere, oraindik orain badira emakumeentzat "debekatuak" diren espazioak. Plazandreok-en proiektu berriak espazio hauek ezagutarazi nahi ditu, ondoren Donostiako hirian emakumeen interesak kontutan hartuz hobekuntzak aurrera eraman daitezen.

Azken hilabete hauetan Plazandreok taldeak Donostian bizi eta ibiltzen diren emakumeen iritziak jaso ditu. Emakumeen elkarteei eta emakume konkretuei iritsarazi diegun galdeketaren bitartez ibilgarriagoa, interesgarriagoa eta bizigarriagoa den hiri bat nahi duten 200 emakume donostiarren iritziak jaso ditugu.

Eskerrik asko denoi zuen ametsak azaltzeagatik!


En 1996 Plazandreok publicó el Mapa de la Ciudad Prohibida de Donostia en la que se visibilizaban las opiniones de las mujeres de la ciudad sobre aquellos lugares conflictivos o de difícil acceso. Después de diez años son muchas las mejoras que se han dado en el municipio pero sin embargo siguen existiendo muchos espacios "prohibidos" para las mujeres. Este nuevo proyecto busca profundizar en la identificación de estos espacios para proponer mejoras que tengan en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres en la ciudad de Donostia.

Con esta intención Plazandreok ha recogido durante los últimos meses las opiniones de las mujeres que viven y transitan nuestra ciudad. A partir de un cuestionario que se ha distribuido a asociaciones de mujeres y mujeres individuales hemos podido recoger las opiniones de más de 200 donostiarras que quieren una ciudad más transitable, interesante y habitable.

¡Gracias a todas por compartir con nosotras vuestra ilusión!


Donostia, 2006ko urtarrila

Friday, January 13, 2006

Hobekuntzak eta arazoak hirian | Problemas y mejoras en la ciudad

HOBEKUNTZAK HIRIAN
Donostian ibiltzen garen emakumeok azken urteotan hiriak hobera egin duela pentsatzen dugu. Oso positiboak iruditzen zaizkigu bereziki oinezkoentzako egin diren kaleak eta bizikletan garraioa errazten duten bidegorriak. Gure ustez eraikin publikoetan ere aurrera pausuak eman dira, adibidez, kirol eraikinak, kultur etxeak, etab. Gutako batzuk soilik garraio publikoa hobetu dela pentsatzen dugu eta gehienek oraindik ere hobetu daitekeenaren iritzikoak gara.

Pozik gaude hobekuntza hauekin baina oraindik ere gure hirian arazo asko konpontzeko daudela pentsatzen dugu.
MEJORAS EN LA CIUDAD
Las mujeres que transitamos Donostia consideramos que la ciudad ha mejorado en los últimos años. Nos parecen especialmente positivos todos los esfuerzos que se han llevado a cabo para la peatonalización de los calles y la construcción de bidegorris que facilitan el transporte en bicicleta. También creemos que se ha avanzado en la provisión de equipamientos públicos en algunas zonas como instalaciones deportivas, casas de cultura, etc. Sólo algunas de nosotras consideramos que el transporte público ha mejorado en Donostia y las que lo hacemos, seguimos creyendo que tiene muchos problemas pendientes.

Aplaudimos y saludamos todas estos avances pero creemos que todavía hay muchos asuntos que solucionar en nuestra ciudad.


ARAZOAK HIRIAN /PROBLEMAS EN LA CIUDAD

Donostian mugikortasunarekin lotuta dauden arazoak daudela pentsatzen dugu emakumeok. Aparkatzeko eta trafikoko arazoek kezkatzen gaituzte, baina batez ere garraio publikoak kezkatzen gaitu, honako honek edozein ordutan hirian zehar bidaiatzea eta auzoen arteko komunikazioa oztopatzen baitigu. Bidegorriak gustatzen zaizkigu baina oinez goazen pertsonak kontutan ez edukitzeak kezkatzen gaitu. Espaloi altuegiak edo estuegiak, bideetan zuloak, zolaren kalitatea...guretzat oztopo dira.

Las mujeres creemos que en Donostia hay problemas relacionados con la movilidad. Nos preocupan los problemas de tráfico y de aparcamiento, pero sobre todo el transporte público que nos impide transitar la ciudad a algunas horas y nos dificulta enormemente la comunicación entre barrios. Nos gustan los bidegorris pero nos preocupa que algunos de ellos no tengan en cuenta a las personas que caminamos. Nos afectan las aceras muy altas o demasiada estrechas, los baches en las calzadas, la calidad de los pavimentos...

Gure eguneroko bizitzan eragiten diguten arazoak ere baditugu Donostian. Etxebizitzen prezioek eta alokairu faltak beldurtzen gaituzte. Gure auzoek jasotzen duten arreta falta kezkatzen gaitu: batzuk denda eta zerbitzu gabe geratzen ari dira; beste batzuk ez dauzkate espazio berderik eta gehienak gaizki komunikaturik daude. Gainera, hiriko zenbait tokitan zikinkeria pilatzen da eta berziklapenerako ontziak maizago hustu beharko liratekela iruditzen zaigu.

En Donostia hay también problemas que afectan a nuestra vida cotidiana. Nos asusta el precio de la vivienda y la falta de vivienda en alquiler. Nos preocupa la poca atención que reciben nuestros barrios: algunos se están quedando sin comercios y sin servicios; otros apenas tienen zonas verdes y la mayoría están mal comunicados. Nos molesta la suciedad que se acumula en algunas partes de la ciudad y los contenedores de reciclaje que no se vacían con la suficiente frecuencia.


Bestetik ere gune batzuk duten zerbitzu faltak kezkatzen gaitu. Hiriko auzo askotan kirol eraikinak falta dira, gazteentzako aisialdirako guneak falta dira, eguneko zentroak falta dira, haurrentzako eskolak… Hiriko emakumeen arteko topagunea falta da. Donostiako emakumeok EMAKUMEEN ETXE bat nahi dugu.

Nos preocupa también la falta de servicios en algunas zonas. Faltan instalaciones deportivas en muchos barrios de la ciudad, faltan espacios de ocio para la juventud, faltan centros de día, escuelas infantiles... Falta un espacio de encuentro para las mujeres de la ciudad. Las mujeres de Donostia queremos una CASA DE LAS MUJERES.

Thursday, January 12, 2006

Garraioa | Transporte

Donostian ibiltzen garen emakumeok oinez edo garraio publikoan egiten dugu. Batzuk soilik erabiltzen dugu kotxea, motorra edo bizikleta. Gehienok azken urteotan garraio publikoa hobetu egin dela pentsatzen dugu baina oraindik ere egiteke gauza asko daudenaren ustekoak gara.

Las mujeres que transitamos Donostia lo hacemos sobre todo a pie o en transporte público. Sólo algunas utilizamos el coche, la moto o la bicicleta. La mayoría opinamos que el transporte ha mejorado en los últimos años pero creemos también que queda mucho por hacer.

Batez ere, ordutegiek eta autobusen aldikotasunak, prezioak, jaiegunetako hutsuneak, auzo batzuen diskriminazioak eta mugikortasun urriko pertsonen sarbideek kezkatzen gaituzte. Ez zaigu gustatzen linea batzuk errentagarritasunaren irizpidea jarraituz funtzionatzen dutela eta ez zerbitzu publiko baten planteamenduari jarraituz.

Nos preocupan sobre todo los horarios y las frecuencias de los autobuses, su precio, el recorte en los días festivos, la discriminación de algunos barrios y el acceso de personas con movilidad reducida. No nos gusta que algunas líneas funcionen en base a rentabilidad y no con la filosofía de un servicio público.JASOTAKO IRITZIAK/OPINIONES RECOGIDAS


"Los horarios y las frecuencias no se respetan"


"Autobus guztiak ez daude umeen kotxeentzat prestaturik"

"Autobus gehienak goizeko 7etatik aurrera hasten dira"

"Los carritos de bebe no van bien sujetos"

"Casi todas las líneas terminan antes de las 22.30"

"Sarbideetako espaloiak oso altuak dira autobus batzuetan"

"Ordu puntutan autobus gutxiegi daude"

"Las sillas de ruedas no entran bien con la barra del medio"

"¿Por qué hay tan pocos autobuses los festivos?"

"Geltoki batzuetan ez dago aterperik "

"Zergatik hasten dira jaiegunetan autobusak hain berandu?"

"Ordutegien kartelak zailak dira ulertzeko"

"Las líneas que conectan los barrios terminan demasiado pronto"


"Debería haber una forma efectiva de poner quejas o reclamaciones"

"Ez dago autobusik Egia edo Loiolatik Groseko anbulategira joateko"


"Gaueko autobusak oso garestiak dira"

"Las conexiones entre barrios requieren demasiado tiempo"

"Gaueko autobusak ez dira leku askotara iristen"

"Viajar hasta Martutene en el 26 es toda una aventura"Wednesday, January 11, 2006

Gune arriskutsuak | Espacios peligrosos

Donostiako emakumeak oraindik ere gure hirian gune arriskutsuak pairatzen ditugu eta ahal duguna egiten dugu gune horiek ekiditzeko. Kasu batzuetan argi kontua da, beste kasu batzuetan gune horretan erasoak egon direnaren berria, eta orokorrean gune ilunak eta bakartiak beldurtzen gaituzte. Gehienok lurrazpiko pasabideak eta trenen geltokiak ekiditzen ditugu.

Las mujeres de Donostia seguimos considerando que hay espacios peligrosos en la ciudad por los que normalmente evitamos pasar. En algunos casos es un problema de iluminación, en otros la constancia de que ha habido agresiones en esa zona y en general nos asustan los sitios apartados y solitarios. La mayoría evitamos los pasadizos y subterráneos y los apeaderos de tren al anochecer.

ALDE ZAHARRA-ERDIALDEA
Portaletas
Santa Maria elizaren ingurua
Urgull Mendia

Eta gauean....
Trinitate enparantza
Pasealeku berria
Kontxa Pasealekua
Alde ZaharraAMARA
Acceso a Ilunbe desde Anoeta
Entorno del Estadio de Anoeta por la noche
Estación de Autobuses
Ilunbe
Pasadizo de Amara (Carlos I)
Paseo de Errondo
Puente de HierroGROS-EGIA-INTXAURRONDO
Ategorrietako tren geralekua
Egiako pasabidea
Iztueta pasabidea
Konkorrenea
Maldatxo bidea
Marrutxipi
Ulia
Zemoriya kalea


LOIOLA-MARTUTENE

Apeadero de RENFE de Martutene
Apeadero de RENFE de Txomin
Camino entre Loiola y Amara
Camino entre Loiola y Egia
Zona Lasalle


BIDEBIETA-ALTZA-HERRERA

Bidebieta auzoa orokorrean
Herrera auzoa orokorrean
Herrerako frontoia
Herrera (topo) eta Trintxerpe arteko bidea
Herrerako tren geralekua

ANTIGUA-AIETE-PUIO-MORLANS

Aitzgorri Kalea
Sansustene kalea
Katalina Elizegi kaleko pasabidea
Morlans
Aiete orokorrean

Tuesday, January 10, 2006

Irispide zaileko guneak | Zonas de difícil accesoDonostiako emakumeok zailtasun handiak ditugu hiriko gune batzuetatik ibiltzeko oztopo arkitektonikoak direla-eta. Normalean aldapa handiko kaleak direlako, espaloirik ez dutelako edo espaloiak oso estuak direlako, ertz altuegiak, aldapa gabeko sarbideak, semaforoen faltak ere eragiten digu edo espaloiak askotan obrak direla, zaborren pilaketak direla ez dira bertan oinez ibiltzeko erosoak.

Las mujeres de Donostia encontramos dificultad para transitar por algunas zonas de nuestra ciudad por la existencia de barreras arquitectónicas. Normalmente se trata de calles en cuesta, aceras estrechas o inexistentes, bordillos elevados, escaleras sin acceso por rampa pero también nos afectan la falta de semáforos o de pasos de peatones en algunas zonas o las aceras invadidas por el mobiliario urbano (vallas de obra, contenedores...)


ALDE ZAHARRA-ERDIALDEA


Acuarium-eko eskailerak
Aldapeta
Santa María elizaren eskailerak
Urgull mendia
AMARA-LOIOLA-MARTUTENE

Acceso a San Roque
Ambulatorio J.M: Salaberria (acceso a 1º piso)
Escaleras Anoeta-Ilunbe
Puente de Hierro
Escaleras entre Paseo Errondo y Autonomía
Cruce peatones desde La Salle a Ciudad Jardín


GROS-EGIA-INTXAURRONDO

Aldakonea
Buztintxulotik Sagastieder kalerako irteera
Egia orokorrean
Jai-Alai
Konkorrenea
Lizardi kalea
Maldatxo bidea
Zemoriya kaleaBIDEBIETA-ALTZA-HERRERA
Herrera orokorrean
Altza orokorrean


ANTIGUA-AIETE-PUIO-AÑORGA

Aitzgorri kalea

Aiete

Amaratik K. Elizegi kalera dijoan espaloia
Añorgarako bidea
Lugaritz kutur etxea
Zumalakarregi kalearen inguruan zenbait espaloiak

Monday, January 09, 2006

PROPOSAMENAK PROPUESTAS

Donostiako emakumeok oraindik gure hirian emakumeentzako gune debekatuak daudela pentsatzen dugu: Gune batzuek ez dituzte ez aldaketarik ezta hobekuntzarik ere izan azken 10 urteotan. Gune hauen inguruko informazioa plazaratuz gure beharretara eta gure eguneroko bizitzara moldatzen den Donostia lortu nahi dugu.

Las mujeres de Donostia seguimos creyendo que en nuestra ciudad existen todavía espacios prohibidos para las mujeres: Algunas ni siquiera han sufrido cambios y mejoras durante estos diez años. Haciendo visibles estos espacios queremos contribuir a una Donostia más sensible a nuestras necesidades y nuestra vida cotidiana.

Plazandreok taldeak arazo hauek konponduko luketeen hainbat irtenbide proposatzen ditugu:

1. Lurrazpiko pasabideak pixkana desagertaraztea eta hauen ordez ondo argitutako pasabide seguruagoak egitea.
2. Gune arazotsuetan argiztapena hobetzea eta instalazioak noizbehinka ikuskatzea.
3. Auzoetarako garraio publikoaren ordutegia zabaltzea, bereziki gauetan.
4. Lurrazpiko aparkalekuetan zutabeetan alarma-tinbreak jartzea eta argiztapena hobetzea.
5. Hiriaren erdigunean beste erabilera eta jarduerak bultzatzea, ez dadin saltoki eta bulegotarako bakarrik izan. Hala izanik lan-ordutegia amaitzen denean hutsik geratzen da eta arriskutsu bihurtzen da.
6. Mugikortasun urria duten pertsonen, minusbaliatuak edo erosketarako orgatxoarekin edo haurrentzako kotxearekin dabiltzanen irispidea zailtzen dituzten oztopo arkitektonikoak kentzea.

Desde Plazandreok tenemos algunas propuestas que solucionarían algunos de estos problemas:
1. La progresiva desaparición de los túneles subterráneos y su sustitución por pasos mejor iluminados y más seguros.
2. Mayor iluminación en las zonas conflictivas y revisión periódica de las instalaciones.
3. Aumento de los horarios del transporte público a los barrios, especialmente en horas nocturnas.
4. Colocación de timbres de alarma en las columnas de los parkings subterráneos y mejorar la iluminación.
5. Diversificar los usos y actividades del centro de la ciudad para que este no quede únicamente como una zona de comercio y oficinas que se vacía al cierre de la jornada laboral, convirtiéndose en una zona potencialmente peligrosa.
6. Eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden el libre acceso a personas con movilidad reducida, con discapacidad y personas que transitan con carros de la compra o cochecitos de bebé.
Donostian ibilitzen diren emakumeen iritziak plazaratu ditugu. Agian zurea falta da. Hirian zehar egiten ditugun ibilbideak oztopatzen, luzatzen eta batzutan ezinezkoa egiten dituzten guneak ezagutu nahi ditugu. Gurekin Donostiari buruzko zure hausnarketak elkartrukatu nahi baldin badituzu, idatz iezaiguzu: plazandreok@euskalnet.net edo sartu IRITZIAK atalean.

Hemos recogido aquí el testimonio de muchas mujeres que transitan por Donostia. Quizá falte el tuyo. Queremos seguir descubriendo todos los espacios que hacen nuestros trayectos por la ciudad más largos, más complicados y a veces imposibles. Si quieres compartir con nosotras tus reflexiones sobre Donostia, escribenos: plazandreok@euskalnet.net o entra en la sección OPINIONES de este mismo blog.