Friday, January 13, 2006

Hobekuntzak eta arazoak hirian | Problemas y mejoras en la ciudad

HOBEKUNTZAK HIRIAN
Donostian ibiltzen garen emakumeok azken urteotan hiriak hobera egin duela pentsatzen dugu. Oso positiboak iruditzen zaizkigu bereziki oinezkoentzako egin diren kaleak eta bizikletan garraioa errazten duten bidegorriak. Gure ustez eraikin publikoetan ere aurrera pausuak eman dira, adibidez, kirol eraikinak, kultur etxeak, etab. Gutako batzuk soilik garraio publikoa hobetu dela pentsatzen dugu eta gehienek oraindik ere hobetu daitekeenaren iritzikoak gara.

Pozik gaude hobekuntza hauekin baina oraindik ere gure hirian arazo asko konpontzeko daudela pentsatzen dugu.
MEJORAS EN LA CIUDAD
Las mujeres que transitamos Donostia consideramos que la ciudad ha mejorado en los últimos años. Nos parecen especialmente positivos todos los esfuerzos que se han llevado a cabo para la peatonalización de los calles y la construcción de bidegorris que facilitan el transporte en bicicleta. También creemos que se ha avanzado en la provisión de equipamientos públicos en algunas zonas como instalaciones deportivas, casas de cultura, etc. Sólo algunas de nosotras consideramos que el transporte público ha mejorado en Donostia y las que lo hacemos, seguimos creyendo que tiene muchos problemas pendientes.

Aplaudimos y saludamos todas estos avances pero creemos que todavía hay muchos asuntos que solucionar en nuestra ciudad.


ARAZOAK HIRIAN /PROBLEMAS EN LA CIUDAD

Donostian mugikortasunarekin lotuta dauden arazoak daudela pentsatzen dugu emakumeok. Aparkatzeko eta trafikoko arazoek kezkatzen gaituzte, baina batez ere garraio publikoak kezkatzen gaitu, honako honek edozein ordutan hirian zehar bidaiatzea eta auzoen arteko komunikazioa oztopatzen baitigu. Bidegorriak gustatzen zaizkigu baina oinez goazen pertsonak kontutan ez edukitzeak kezkatzen gaitu. Espaloi altuegiak edo estuegiak, bideetan zuloak, zolaren kalitatea...guretzat oztopo dira.

Las mujeres creemos que en Donostia hay problemas relacionados con la movilidad. Nos preocupan los problemas de tráfico y de aparcamiento, pero sobre todo el transporte público que nos impide transitar la ciudad a algunas horas y nos dificulta enormemente la comunicación entre barrios. Nos gustan los bidegorris pero nos preocupa que algunos de ellos no tengan en cuenta a las personas que caminamos. Nos afectan las aceras muy altas o demasiada estrechas, los baches en las calzadas, la calidad de los pavimentos...

Gure eguneroko bizitzan eragiten diguten arazoak ere baditugu Donostian. Etxebizitzen prezioek eta alokairu faltak beldurtzen gaituzte. Gure auzoek jasotzen duten arreta falta kezkatzen gaitu: batzuk denda eta zerbitzu gabe geratzen ari dira; beste batzuk ez dauzkate espazio berderik eta gehienak gaizki komunikaturik daude. Gainera, hiriko zenbait tokitan zikinkeria pilatzen da eta berziklapenerako ontziak maizago hustu beharko liratekela iruditzen zaigu.

En Donostia hay también problemas que afectan a nuestra vida cotidiana. Nos asusta el precio de la vivienda y la falta de vivienda en alquiler. Nos preocupa la poca atención que reciben nuestros barrios: algunos se están quedando sin comercios y sin servicios; otros apenas tienen zonas verdes y la mayoría están mal comunicados. Nos molesta la suciedad que se acumula en algunas partes de la ciudad y los contenedores de reciclaje que no se vacían con la suficiente frecuencia.


Bestetik ere gune batzuk duten zerbitzu faltak kezkatzen gaitu. Hiriko auzo askotan kirol eraikinak falta dira, gazteentzako aisialdirako guneak falta dira, eguneko zentroak falta dira, haurrentzako eskolak… Hiriko emakumeen arteko topagunea falta da. Donostiako emakumeok EMAKUMEEN ETXE bat nahi dugu.

Nos preocupa también la falta de servicios en algunas zonas. Faltan instalaciones deportivas en muchos barrios de la ciudad, faltan espacios de ocio para la juventud, faltan centros de día, escuelas infantiles... Falta un espacio de encuentro para las mujeres de la ciudad. Las mujeres de Donostia queremos una CASA DE LAS MUJERES.

No comments: